MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme aşağıdaki şartlar kapsamında taraflarca akdedilmiştir.

 

MADDE 1- TARAFLAR

EĞİTİMCİ

AD – SOYAD                       : Güneş Günhan

VERGİ KİMLİK NO            : 2600225749

ADRES                                  : Kültür mah. İtalya sok. No:23 K:8 D:23 Alsancak Konak İzmir

E-MAİL ADRESİ                 : mucizesensin35@gmail.com

GSM NO                              : 05415421519

 

KATILIMCI

AD – SOYAD                       :

TCKN                                    :

ADRES                                  :

E-MAİL ADRESİ                 :

GSM NO                              :

 

MADDE 2- TANIMLAR

İş bu sözleşmede geçen,

Yoga eğitimi: Beden zihin ve ruh bütünlüğünde hem fiziksel hem mental hem ruhsal anlamda güçlenmek, esnemek ve gevşemek üzere yapılan pratikler olup, www.mucizesensin.com adresinde ilan edilen program dahilinde verilen dersleri,

Nefes eğitimi: Kişinin mevcut nefes alışkanlığını tespit ederek, kişinin nefes davranışına ve bu davranışın olası etkilerine ve nefesin önemine dair farkındalık kazandıran ve her zaman ve her yerde kişinin tek başına uygulayabileceği bir metod olan Schareck Nefes Metodunun öğretildiği, kişinin gündelik hayatta daha rahat ve ferah bir hayat sürmesini hedefleyen eğitimi,

Access The Bars: vücudun belirli noktalarına parmaklarla yapılan basılar ile bireyin stres seviyesini düşürmeye yardımcı olmayı hedefleyen programı,

İnsan Tasarımı Analizi (Human Design): Doğum tarihi, saati ve doğum yeri bilgilerini kullanarak oluşturulan tablo ile kişiliğin ve yaşam yollarının saptandığı ve yaşamdaki bir takım zorlukların kişi tarafından nasıl aşılacağı yönünde rehberliğin yapıldığı eğitimi, 

Mucize Bilinci: Nefes eğitimi başta olmak üzere diğer koçluk çalışmalarının kişiye özel olarak bir sene sürecek bir program dahilinde sunulduğu eğitimi,

Uyanış Kursu: Yoga, Nefes Eğitimi, Access the Bars, Human Design ve Mucize Bilinci derslerinin belirli bir program dahilinde 90 günlük sürede sunulduğu eğitimi,

 

Online Ders: Eğitmen’in bildireceği sanal platform üzerinden canlı olarak yapılacak olan ilgili eğitimin bireysel yahut grup dersi,

Bireysel Ders: İlgili eğitimi web tabanlı uygulayıcı üzerinden online olarak alan tek katılımcından oluşan seansı,

Grup Dersi: İlgili eğitimi web tabanlı uygulayıcı üzerinden online olarak alan birden fazla katılımcından oluşan seansı,

Kayıtlı Ders: Bireysel yahut Grup derslerinin, eğitimci tarafından dijital olarak kaydedilmesi,

Ders paylaşımı: Kayıtlı Derslerin dijital platformlar üzerinden dersin katılımcıları ile paylaşılması,

Teklif Formu: Eğitimci tarafından Katılımcı’ya mail yoluyla gönderilen ve Mesafeli Satış Yönetmeliği uyarınca ön bilgilendirme niteliği taşıyan, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası mahiyetindeki elektronik yazışma ekindeki formu

Eğitim Yardımcıları: Eğitimciden başka gerekli görülen eğitimlerde görev alan ekip liderleri, görevlileri ve programa yardım eden kişiler,

Anlamına gelmektedir.

 

MADDE 3- SÖZLEMENİN KONUSU

3.1. İş bu sözleşme konusunu Katılımcı’nın, Eğitimci’nin vermiş olduğu eğitimlerin online derslerle gerçekleştirilmesi esnasında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

3.2. Her hangi bir karışıklığa mahal vermemek adına gerek Teklif Formunda gerekse de iş bu sözleşme ile taahhüt edilen program dahilinde belirlenen eğitimlerin, belirlenen şekilde Eğitmen tarafından verilmesidir. Bu eğitimlerin neticesi kişiden kişiye değişebilecek olduğu için sonuç taahhüt edilmemektedir.

 

MADDE 4 – ÖDEME

Ödeme, banka yoluyla havale yahut eft sureti ile gerçekleşir. Eğitimcinin banka hesap bilgileri, Teklif Formu ile katılımcıya bildirilecektir.

 

MADDE – 5 EĞİTİMCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Eğitimci, iş bu sözleşmeye konu hizmet satımı kapsamında katılımcıya mail yoluyla bildirilen fiyatın tüm vergi ve masraflar dahil fiyat olduğunu, katılımcıdan bildirilen fiyattan başkaca bir mali talebi olmayacağını kabul eder.

5.2. Katılımcı’nın madde 8’ de belirtilen cayma hakkını kullanması halinde Eğitimci, cayma bildiriminin kendisine ulaşmış olduğunu, bildirimi aldığı tarihi takip eden 5 gün içinde Katılımcı’ya teyit edecektir.

5.3. Katılımcı’nın madde 8’de belirtilen cayma hakkını kullanması halinde Eğitimci, bildirimi aldığı tarihi takip eden 14 gün içinde Katılımcı’ya tüm ödemeleri, Katılımcı’nın bildireceği banka hesabına tek seferde gönderecektir.

5.4. Eğitimci, ilgili eğitim için ilan etmiş olduğu eğitim programına uyacaktır. Eğitimci ancak katılımcıların hepsinin onayı ile dersi ilerleyen tarihte tekrarlanmak üzere erteleyebilir. Ancak sağlık sebebi, genel arızaya dayalı internet ya da elektrik kesintisi gibi gerekçeli sebeplerin varlığı halinde Eğitimci, Katılımcıların onayı aranmaksızın dersi ilerleyen bir tarihte tekrarlanmak üzere erteleyebilir.

MADDE – 6 KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Katılımcı, e-posta yoluyla kendisine bildirilen eğitim bedelinin ödenmesiyle birlikte eğitimin aktifleşeceğini kabul eder.

6.2. Katılımcı, satın almış olduğu eğitim paketinin parçalardan oluşmuş bir bütün olduğunu kabul eder. Katılımcı, eğitim paketini, e-posta yoluyla kendisine bildirilen süreler içerisinde bitirilecektir. Eğitim, Katılımcı’nın Eğitimci tarafından kendisine dijital ortamda gönderilen online derse katılmasıyla birlikte başlar.

6.3. Katılımıc, Eğitimci başlamasıyla birlikte ödemiş olduğu ücretin iadesinin mümkün olmayacağını kabul eder.

6.4. Katılımcı www.mucizesensin.com sitesinde yer alan ve Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin nasıl sunulacağına ilişkin olarak Satıcı tarafından kendisine gönderilen e-posta ile ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Katılımcı, ödemiş olduğu eğitim ücretinin tek kişi için geçerli olduğunu kabul eder. Katılımcı’nın derse birden fazla kişi olarak katıldığının Eğitimci tarafından tespit edilmesi halinde Katılımcı, diğer kişilerin eğitim ücretini ödemeyi peşinen kabul eder. Madde 7.1 hükmü saklıdır.

6.6. Eğitimcinin, eğitimler sebebiyle ortaya çıkan fikri ve sınai hakların yegane sahibi olduğunu kabul eder. Bu sebeple ders kayıtlarının münsahıran Katılımcılara gönderilmiş olduğu ve bu kayıtların üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını; paylaşılması halinde ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların muhatabının paylaşımda bulunan bir diğer katılımcı olduğu peşinen kabul edilir. Bu madde hilafına hareket eden bir katılımcı sebebiyle Eğitimci’nin kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden her ne ad altında olursa olsun tazminat ödemek durumunda kalması halinde, Eğitimci’nin ilk yazılı talebi üzerine zarara sebep olan Katılımcı talep miktarını nakden ve defaten öder.

 

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1. Katılımcı’nın online derse Eğitimci’nin bilgisi dışında, birden fazla kişi olarak katılması Eğitimci için sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir.

7.2. Eğitimci’nin ilan etmiş olduğu zamanlarda eğitimi vermemesi Katılımcı için sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

8.1. Taraflar arasındaki sözleşme, eğitim bedelinin kendilerine e-posta suretiyle gönderilen teklif formunda belirtilen hesaba ödenmesiyle kurulur. Sözleşmenin kurulmasından itibaren on dört gün içinde her hangi bir gerekçe göstermeksizin ve de cezai şart ödemeksizin cayma hakkında sahiptir.

8.2. Ancak sözleşmenin kurulmasından sonra fakat cayma süresi içerisinde Katılımcı’nın eğitime başlaması halinde Katılımcı cayma hakkını kullanmaz.

8.3. Katılımcı www.mucizesensin.com İnternet sitesinde yer alan cayma formunun doldurulup mucizesensin35@gmail.com adresine gönderilmesi suretiyle cayma hakkını kullanır.

8.4. Katılımcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Eğitimci, cayma bildiriminin kendisine ulaşmış olduğunu, bildirimi aldığı tarihi takip eden 5 gün içinde Katılımcı’ya teyit edecektir.

8.5. Katılımcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Eğitimci, bildirimi aldığı tarihi takip eden 14 gün içinde Katılımcı’ya tüm ödemeleri, Katılımcı’nın bildireceği banka hesabına tek seferde gönderecektir.

 

MADDE 9 – SORUMLULUK REDDİ BEYANI

9.1. Eğitmen tarafından verilen eğitimler, bypass, anjiyo gibi kalp rahatsızlıkları; bronşit, tüberküloz, covid-19 ve mutasyonları, nefes darlığı, koah, zatüre gibi akciğer rahatsızlıkları; yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıklar; fıtık, yırtık gibi eklem ve/veya kas hastalıkları gibi rahatsızlıklarına sahip olanların vücut kondisyonunu zorlayabilir. Böyle bir rahatsızlığa sahip olan Katılımcıların doktorlarına başvurarak ilgili eğitime başlamaları beklenmektedir. Bu sebeple iş bu maddede örneklenen rahatsızlıklardan birine sahip olmasına rağmen eğitmen tarafından sunulan eğitim hizmetine katılması halinde konu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu kabul edilecek ve Eğitimci, bu konuda maddi tazminat, mahrum kalınan gelir kaybı gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her hangi bir ad altında sorumluluk kabul edilmeyecektir.

9.2. Katılımcı, Eğitimci tarafından verilen eğitimlerin, ruhsal ve fiziksel olmak üzere herhangi bir sağlık problemini iyileştirmeyi vaat ve taahhüt etmediğini kabul etmektedir.

9.3. Eğitimler, tıbbi veya psikoterapi tedavi amaçlı değildir. Eğitimci akıl ve ruh sağlığı uzmanı veya tıp doktoru olmadığını ve aksi belirtilmedikçe eğitimlerde akıl ve ruh sağlığı uzmanı yer almayacağını kabul ederler.

9.4. Katılımcının program sırasında zihinsel rahatsızlık benzeri herhangi bir durum yaşaması halinde program yöneticilerini haberdar ederek hemen bir ruh ve akıl sağlığı uzmanına danışması tavsiye olunur.

9.5. Katılımcının fiziksel veya ruhsal bir sağlık sorununun olması, tıbbi yardım veya akıl ve ruh sağlığı ile ilgili destek alması halinde, program öncesinde programa katılacağını ve program uygulamalarını, tıbbı yardım aldığı kişi ve kuruluşlara veya akıl ve ruh sağlığı uzmanlarına bildirmesi ve aldığı önerilere göre hareket etmesi zorunludur.

9.6. Doktor veya akıl ve ruh sağlığı uzmanınca katılımcının eğitime katılımına engel teşkil eden bir sağlık sorununun tespit edilmesi ve program içeriği bilgilerinin incelenmek üzere talep edilmesi halinde, eğitim içeriği ile ilgili bilgiler verilebilir.

9.7. Katılımcının tıbbi yardım veya akıl ve ruh sağlığı konusunda sorunlu olması veya programa katılmak isteyenlerde,

  • Yoğun stres varsa,

  • Uykusuzluk ve normalden daha az uyku sorunu var ve bu sorun ruhsal ve bedensel sağlığını etkilemekte ise,

  • Herhangi bir tedavi süreci yaşıyor, bu sebeple tedaviyi uygulayanlar tarafından katılımı sakıncalı görülmüşse,

  • Programa katılmak için kendisini fiziksel, duygusal veya zihinsel olarak yeterli veya hazır hissetmiyor ise programa katılmaması gerekir.
    9.8. Sorunların eğitimci veya program yapıcılardan saklanması halinde sorumluluk tamamıyla katılımcıya aittir.

 

MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Katılımcı, Eğitimci’nin önceden yazılı izni olmadan, işbu sözleşmeyi ya da sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak satamaz, tahsis edemez, devredemez, emanet edemez veya teminat olarak veremez.

 

MADDE 11 - FERAGAT VE VAZGEÇME

Tarafların sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir hakkını kısmen ya da tamamen kullanmaması, icra etmemesi ya da bunlara ilişkin ihbar ya da bildirimde bulunmaması, anılan haklardan ya da bu hakların kullanımından feragat edildiği anlamına gelmez. Taraflardan birinin sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesinin ya da eksik getirmesinin bu durumun sözleşmenin karşı tarafınca da kabul edildiği ya da anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden feragat edildiği anlamına gelmez.

 

MADDE 12 - YAZILI BELGELERİN ESAS OLMASI:

İş bu sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik veya ilave, yazılı olarak yapılır. Sözlü mutabakatlar geçersiz olur. Değişiklikler veya ilavelerin yazılı olma şartının kaldırılması ancak yazılı bir mutabakat ile mümkündür.

 

MADDE 13 – DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde dikkate alınacak tek geçerli delilin Eğitimci’nin defter ve kayıtları olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca, olası bir uyuşmazlık durumunda Katılımcı, Eğitimci’nin iş bu sözleşmeye dayanarak başlatabileceği hukuki süreçlerde talep edebileceği ihtiyati haciz ve/veya ihtiyati tedbir için teminat ödemekten muaf olduğunu kabul eder.

 

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.